Pilchowice – Most Kolejowy

PILCHOWICE_MOST

Transport kolejowy w okresie rewolucji przemysłowej był jednym z głównych czynników rozwoju gospodarczego regionu. Po  powodzi w 1987 roku Otto Intze z Akwizgranu (Aachen) stworzył projekt budowy kompleksu zapór oraz zbiorników retencyjnych na Bobrze w ramach ustawy o kontroli powodzi (Hochwasserschutzgesetz). Głównym budowniczym był Królewski Inspektor Budownictwa Wodnego Curt Bachmann.

MOST RYSUNEK

schematyczny widok mostu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim

Most kolejowy rozpięty nad zaporowym Jeziorem Pilchowickim w województwie dolnośląskim wzniesiono w 1906 roku – w październiku tego roku miały miejsce pierwsze próby obciążeniowe. Obiekt uszkodzono ładunkiem wybuchowym w maju 1945 roku – nie naruszono jednak stalowego przęsła dzięki czemu mógł zostać ponownie oddany do użytku w listopadzie 1946 roku. Charakterystyczną cechą wiaduktu jest paraboliczna kratownica dolna wykonana ze stali, wsparta na dwóch betonowo-kamiennych filarach ustawionych w odległości 85 metrów od siebie. Jego konstrukcja ma długość około 130 metrów, a odległość jego najniższego punktu od dna rzeki wynosi 38 metrów.


Fotografie wykonano: lipiec 2016

Wpisy pokrewne:
Siedlęcin – elektrownia wodna Bobrowice I

Źródła:
A. Witczak, Most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim i Stacja Pilchowice Zapora, [dostęp: 16.07.2016]
dolny-slask.org.pl, Most kolejowy – Jezioro Pilchowickie, [dostęp: 16.07.2016]
wikipedia.com, Otto Intze, [dostęp: 16.07.2016]

PILCHOWICE_MOST

PILCHOWICE_MOST

PILCHOWICE_MOST

One thought on “Pilchowice – Most Kolejowy

Comments are closed.