Berlin – Kraftwerk Charlottenburg

BERLIN_KRAFTWERK_CHARLOTTENBURG_01

Elektrownia Charlottenburg położona jest w Berlinie, w samym sercu dzielnicy – Charlottenburg- Wilmersdorf, na tak zwanym Kalowswerder, pomiędzy ulicami Spreeborf i Quedlinburger Straße. Znajduje się bezpośrednio na północnym brzegu rzeki Sprewy, dominując w tej części miasta. Wartość tego zespołu wzrosła w ciągu dziesięcioleci, kompleks tworzą obiekty pochodzące z rożnych okresów. Jest to niezwykły zespół będący pomnikiem oraz symbolem berlińskiej jakości, rozwoju techniki i inżynierii.

Historia elektrociepłowni zaczyna się od komunalnej elektrowni zbudowanej w oparciu o projekt techniczny wykonany przez inżyniera Georga Klingenberga w 1899-1900. Decyzję o jej utworzeniu zatwierdził magistrat. Charlottenburg był wtedy spokojnym i niezależnym miastem, bogacącym się i stojącym w opozycji do metropolii Berlina. Budowa elektrowni miała pokazać pewność miasta – fasadę hali maszyn wzniesiono z czerwonej cegły w stylu neogotyckim, dekorowaną dużymi, jasnymi blendami. Wraz z budową opalanej węglem elektrowni EAG zbudowało również kładkę Siemenssteg, która pozwalała także na przeprowadzenie przewodów elektrycznych nad Sprewą. W 1920 roku miasto Charlottenburg włączono do Berlina stając się jego siódmym okręgiem administracyjnym. Elektrownia pracowała w sieci berlińskich elektroenergetycznych zakładów komunalnych, które przekształciły się w 1923 roku w miejską spółkę akcyjną Berliner Städtische Elektrizitätswerke AktiengesellschaftBEWAG. W 1925 wzniesiono rozdzielnię w stylu Nowej Rzeczowości (niem. Neue Sachlichkeit). W 1953 dokonano rozbiórki starej kotłowni, wzniesiono nową – jako kostkę z rozczłonkowaną wertykalnie fasadą.

W 1998 roku elektrownia cieplna Charlottenburg została wymieniona w wykazie zabytków Berlina jako obszar „Monument” –  budynki i instalacje elektrowni są ważnym świadectwem o znaczeniu historycznym. W 2001 zakończono pracę „elektrowni parowej” – zamknięto ostatni z trzech bloków opalanych węglem – głównie w związku z planowaną od 1980 roku reorganizacją dostaw energii w Berlinie. Obecny system wykorzystuje trzy lekkie turbin gazowe, opalane olejem. Właścicielem zakładu od 2003 roku jest przedsiębiorstwo energetyczne Vattenfall Europa. W 2006 roku dokonano rozbiórki 125 metrowego komina mającego prawie 80 lat. Był on widocznym z daleka, dominującym punktem orientacyjnym. W 2008 roku przedsiębiorstwo Vattenfall zdecydowało o utrzymaniu produkcji energii w tej lokalizacji.


Fotografie wykonano: sierpień 2016

Wpisy pokrewne:
Berlin – kładka Siemenssteg

Źródło:
berlin.de, Kraftwerk Charlottenburg, [dostęp: 04.09.2016]
stadtentwicklung.berlin.de, Conversion of an industrial monument 2003 – Charlottenburg Thermal Power Station, [dostęp: 04.09.2016]
wikipedia.org, Kraftwerk Charlottenburg, [dostęp: 04.09.2016]

BERLIN_KRAFTWERK_CHARLOTTENBURG_02

BERLIN_KRAFTWERK_CHARLOTTENBURG_03

BERLIN_KRAFTWERK_CHARLOTTENBURG_04

BERLIN_KRAFTWERK_CHARLOTTENBURG_05

BERLIN_KRAFTWERK_CHARLOTTENBURG_06