Gliwice – Oddział Odlewnictwa Artystycznego

GLIWICE_ODDZIAL_ODLEWNICTWA

Siedziba Oddziału Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach mieści się w obecnym Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, które stworzono w miejscu dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Gliwice. Ekspozycja znajduje się w budynku maszynowni wzniesionej w latach 1912-1914 według projektu Emila i Georga Zillmannów.

Wystawa stała Oddziału Odlewnictwa Artystycznego nie jest pierwszą ekspozycją żeliwa w historii Muzeum w Gliwicach, które powstało w latach 1905-1945 jako Oberschlesisches Museum in Gleiwitz. Od samego początku starano się pozyskać zbiory dzieł pochodzących z uruchomionej w 1796 roku Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach (niem. Königlich Preußische Eisengießerei). Najznaczniejsze powiększenie zbiorów miało jednak miejsce po II Wojnie Światowej. Część eksponatów muzeum otrzymało w formie daru od Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych (GZUT). Po 1950 roku kilkakrotnie planowano utworzenie indywidualnej ekspozycji dla dzieł żeliwnych. Pierwszym postulatem było utworzenie muzeum odlewnictwa w magazynie starej huty na terenie GZUT, zaś w 1974 pojawił się pomysł na stworzenie przeszklonego pawilonu zlokalizowanego w pobliżu Willi Caro będącej główną siedzibą Muzeum. Ostatecznie w 1991 roku otwarto Oddział Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach zlokalizowany w dawnej hali produkcyjnej znajdującej się na terenach niegdysiejszej Królewskiej Odlewni Żelaza. Autorem adaptacji wnętrz był architekt Tadeusz Pfutzner. Otwarcie Muzeum we współpracy z działającym zakładem GZUT zostało docenione przez Ministra Kultury i Sztuki. W 2010 roku wystawę zlikwidowano, eksponaty przeniesiono do magazynów i poddano je pracom konserwatorskim mającym na celu przygotowanie ich do przedstawienia w nowym miejscu – dawnej maszynowni Kopalni Węgla Kamiennego Gliwice.

Ekspozycja Słusznie słyną dziś Gliwice… otwarta w 2010 roku prezentuje zabytki żeliwa artystycznego, wśród których znajdują się między innymi XIX-wieczne dzieła pochodzące z Królewskiej Odlewni Żelaza oraz odlewy XX-wieczne. Całość uzupełniają liczne multimedia, materiał tekstowy i dokumentacja ikonograficzna przedstawiająca zarówno historię odlewnictwa na terenie Gliwic jak i porusza kwestię rozwoju przemysłu. Autorem wystawy jest Studio Nizio Design International z Warszawy. Główną przestrzeń ekspozycji zbudowano z czterech betonowych kostek, które odpowiadają czterem odrębnym zagadnieniom. Motywem przewodnim jest pojawiająca się na całej wystawie świecąca pomarańczowa linia, która ma przywodzić na myśl rozgrzane do czerwoności żeliwo. Aby uzyskać przemysłowy charakter wnętrza wśród materiałów wykończeniowych zastosowano beton, czarną, skorodowaną stal oraz nawierzchnię żeliwną. Eksponaty umieszczono w szklanych gablotach.


Fotografie wykonano: listopad 2017

Wpisy pokrewne:
Gliwice – Kopalnia Gliwitzer

Źródło:
muzeum.gliwice.pl, Oddział Odlewnictwa Artystycznego [dostęp:26.11.2017]
nizio.com.pl, Wystawa „Szlachetne Żeliwo” w Muzeum w Gliwicach [dostęp:26.11.2017]
wikipedia.org, Królewska Odlewnia Żeliwa w Gliwicach [dostęp:27.11.2017]

zabytkitechniki.pl, Oddział Odlewnictwa Artystycznego – Nowe Gliwice [dostęp:26.11.2017]

GLIWICE_ODDZIAL_ODLEWNICTWA

GLIWICE_ODDZIAL_ODLEWNICTWA

GLIWICE_ODDZIAL_ODLEWNICTWA

GLIWICE_ODDZIAL_ODLEWNICTWA

GLIWICE_ODDZIAL_ODLEWNICTWA

GLIWICE_ODDZIAL_ODLEWNICTWA

GLIWICE_ODDZIAL_ODLEWNICTWA

GLIWICE_ODDZIAL_ODLEWNICTWA

GLIWICE_ODDZIAL_ODLEWNICTWA

GLIWICE_ODDZIAL_ODLEWNICTWA

GLIWICE_ODDZIAL_ODLEWNICTWA