Gliwice – Izba Tradycji KWK Sośnica

KWK SOŚNICA

Makietę Kopalni Węgla Kamiennego „Sośnica” – Pole Wschód w skali 1:100 wykonał Pan Jan Woźniak w latach 2004-2005. Model ukazuje stan zakładu z roku 1945 i z dużą dokładnością ukazuje całe założenie wraz z wiernym oddaniem charakteru architektury. Do dnia dzisiejszego z ukazanych na makiecie budynków zachowała się łaźnia i budynek dyrekcji – pozostałe obiekty wyburzono w latach ’90. Model Pola Wschodniego znajduje się w Izbie Tradycji KWK Sośnica – jednak od pewnego czasu nie jest ona powszechnie udostępniana zwiedzającym.

Industrialna


Fotografie wykonano: listopad 2017

KWK SOŚNICA

KWK SOŚNICA

KWK SOŚNICA

KWK SOŚNICAKWK SOŚNICA

KWK SOŚNICA

KWK SOŚNICA

KWK SOŚNICA

KWK SOŚNICA

KWK SOŚNICA