Oslo – Glads Mølle

GLADS_MOLE

Nad jednym z wodospadów rzeki Akerselva w Oslo zobaczyć można wzniesiony w 1736 roku młyn, który ze względu na okres powstania jak i charakter jest unikatowy oraz uważany za najstarszy tego typu obiekt na terenie miasta.

Budynek Glads Mølle pochodzi z roku 1736 i jest uważany za najstarszy obiekt przemysłowy na terenie Oslo. Został zbudowany przez dom handlowy Collet&Leuch oraz kupca Ivera Eliesona jako papiernia. Swoją nazwę zawdzięcza jednak drugiemu właścicielowi – Fredrikowi Glad’owi, który przejął młyn w 1798 roku. Produkcję papieru kontynuowano w tym miejscu do 1870 roku. W roku 1880 obiekt został przejęty przez zakład włókienniczy Hjula Væveri. Następnie, do 1958 roku w budynku produkowano płyty gramofonowe. Od tamtego czasu swoją siedzibę ma w młynie zakład drukarski F.J. Stenersen, który zakupił go od gminy w 1980 roku. Budynek odnowiono w 1992 roku. Młyn przekryty jest dachem mansardowym z lukarnami, kryty czerwoną dachówką, która kontrastuje z deskowaniem na ścianach o barwie żółtej.


Fotografie wykonano: maj 2018

Źródła:
akerselvavandring.no, Papirindustrien [dostęp: 27.05.2018]
industrimuseum.no, Glads Mølle – et av Norges eldste bevarte industribygg [dostęp: 27.05.2018]
kulturminnesok.no, Nedre Papirmølle – Glads Mølle [dostęp: 27.05.2018]
wikipedia.org, Glads mølle [dostęp: 27.05.2018]

GLADS_MOLE