Rok 2018

rok_2018Kolejny rok 2018 obfitował w wiele „przemysłowych” działań. Nie zawsze mają one bezpośrednie przełożenie na prowadzenie projektu jakim jest industrialna.com – staram się bowiem swoją amatorską działalność nie łączyć z tą naukowo-zawodową. Zapraszam zatem na krótkie podsumowanie w którym opowiem o tym o czym nie zawsze na stronie wspominam, a miało miejsce w ubiegłym roku!

Zanim przejdę jednak do dalszej części, garść statystyki: na industrialnej w 2018 roku wpisy pojawiły się 25 razy czyli o 7 więcej niż w roku poprzednim – mały sukces. Większość z nich dotyczyła architektury przemysłowej na terenie Oslo – temat ten jednak już zamykamy, więc można oczekiwać „nowości”.

Ale teraz już do rzeczy!
Istotną częścią mojej działalności industrialno-zawodowej są konferencje podczas których poruszam tematy związane z ochroną dziedzictwa przemysłowego. Moje pierwsze w 2018 roku wystąpienie Branding oraz budowanie atrakcyjności regionalnej poprzez rewitalizację krajobrazu postindustrialnego miałam okazję wygłosić na początku lutego na Uniwersytecie Rzeszowskim podczas interdyscyplinarnej konferencji Miasto w naukach społecznych i humanistycznych. Miesiąc później na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej podczas konferencji Czy mamy rodzimą architekturę? starałam odpowiedzieć się na zadane pytanie prezentacją Cegła dobra jak chleb czyli rozważania nad tożsamością architektury Górnego Śląska. W marcu odbyła się także konferencja Historia na turystycznym szlaku organizowana przez Muzeum w Rybniku, gdzie miałam przyjemność przedstawić kontekst industrialny – Architektura poprzemysłowa jako nośnik historii, tło kulturowe i produkt turystyczny. Dwie ostatnie konferencje dotyczyły tylko i wyłącznie dziedzictwa przemysłowego. W czerwcu Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu zorganizowała spotkanie Zabytki techniki – ich dzieje, trwanie, rewitalizacja, gdzie pojawiłam się z prezentacją Architektura przemysłowa twórczości Emila i Georga Zillmannów na Górnym Śląsku. Z początkiem października na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu miała miejsce konferencja Dziedzictwo przemysłowe i techniczne – rewitalizacja, architektura, wyposażenie zorganizowana w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury. Tam poruszyłam temat Kopalnia „Wieczorek” jako przykład dziedzictwa przemysłowego twórczości architektów Emila i Georga Zillmannów.

Jeżeli chodzi o sprawy bardziej prywatne to miałam okazję brać po raz drugi udział w wystawie Festiwalu Fotografii Industrialnej, tym razem z serią zdjęć ukazującą Walcownię w Katowicach. Po raz drugi zawitałam także na Przeglądzie Sztuki Survival, ponownie z tematem nieprzemysłowym. We współpracy z Martyną Podwysocką stworzyłyśmy performance VIP ROOM w którym to „wyśmiewamy” współczesne dążenie do elitarności. Niesamowicie miłym dla mnie wydarzeniem było również wzięcie udziału w kilkudniowej Szkole Letniej ICOMOS 2018. „Szkoła” miała miejsce na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu i dotyczyła „architektury drewnianej, ochrony, konserwacji i modernizacji”. Jako, że poza architekturą przemysłową uwielbiam zabudowę drewnianą – temat i towarzystwo było jak znalazł! 

Takim oto skrótem chciałabym podsumować miniony rok i życzyć aby ten 2019 był równie owocny!

Industrialnego Nowego Roku Wam Wszystkim!

Industrialna