Chełmno – Wieża Ciśnień

CHELMNO_WIEZA_CISNIEN

Wieża ciśnień w Chełmnie została wzniesiona w latach 1898-1899. Zlokalizowana na wzniesieniu ulicy, otoczona niską zabudową mieszkalną, stanowi charakterystyczny i dobrze widoczny punkt w krajobrazie miasta.

Chełmno wyposażone jest w sieć wodociągową od 1842 roku. Pierwotnie, od 1867 roku, wykorzystywano wieżę ciśnień zlokalizowaną na rynku. Rozwój miasta w drugiej połowie XIX wieku spowodował zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Istotne było również tłoczenie jej na wyższe kondygnacje. Magistrat Chełmna zlecił w związku z tym opracowanie koncepcji modernizacji sieci wodociągowej. Autorem projektu był bydgoski miejski budowniczy Heinrich Metzger, który zaproponował wzniesienie nowej wieży ciśnień. Budowę obiektu zatwierdzono w 1898 roku. Wieżę zlokalizowano przy ulicy Dominikańskiej. Wieża mierzy 31,26 metrów. Została wzniesiona z cegły w stylu neogotyckim. Charakterystycznymi elementami są tynkowane blendy, biforia, gzyms machikułowy czy też zakończenie wieży przypominające blankowanie. Prace murarskie na wieży wykonał mistrz murarsko-ciesielski Wilhelm Frucht z Chełmna, zbiornik wody pochodził zaś z fabryki R. Petersa z Chełmna. Budowę wieży zakończono w 1899 roku, wtedy też na jej szczycie umieszczono cynową puszkę, w której ukryto akt erekcyjny z pieczęcią opłatkową miasta Chełmna oraz monetę. Puszka od 1984 roku znajduje się w zbiorach Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Nowa wieża ciśnień posiadała dwie pompy zasilane silnikami gazowymi, pozwalającymi na wtłoczenie wody na wysokość czwartego piętra. Starą wieżę przeznaczono na początku na magazyn, jednak ostatecznie została rozebrana w 1925. Neogotycka wieżą przy ulicy Dominikańskiej zasilała miasto do połowy lat 80′ XX wieku.


Fotografie wykonano: maj 2018

Źródła:
e-chelmno.pl, Perła chełmińskiej architektury – Wieża Ciśnień – wystawiona na sprzedaż [dostęp: 02.01.2019]
wiezecisnien.eu, Chełmno [dostęp: 02.01.2019]

CHELMNO_WIEZA_CISNIEN

CHELMNO_WIEZA_CISNIEN

CHELMNO_WIEZA_CISNIEN

CHELMNO_WIEZA_CISNIEN