Siemianowice Śląskie – Kopalnia Michał

DSC_5936__A

Historia kopalni Michał sięga rozpoczęcia w latach 80 XIX wieku wydobycia węgla na terenie dzisiejszych Siemianowic. Pierwsza kopalnia powstała w roku 1881 i do 1936 nosiła nazwę Maks. Powstanie zakładu wiązało się z ogromnymi zmianami społecznymi oraz przekwalifikowaniem rolników, których zatrudniano do wydobycia węgla.

Budowę kopalni Maks rozpoczęto w roku 1881, a eksploatacja nastąpiła dwa lata później – w 1883. Pierwotnie zakład należał do Rheinbabenów – właścicieli Michałkowic. W 1892 roku kopalnię przejął Hugon zu Hohenlohe-Oehringen – przez co od 1905 weszła w skład własności zakładów Hohenlohe Werke. Kolejne przejęcie kopalni przez koncern Hermann Göring nastąpiło po wybuchu II wojny światowej. Podczas wojny na terenie kopalni miały miejsce walki między oddziałami Freikorpsu, a wojskiem polskim i harcerzami – pierwotnie zakończone odbiciem zakładów. Niestety 8 września 1939 roku dokonano rozstrzelania sześciu Polaków.

Na terenie kopalni znajdowało się pięć szybów, wydobywcze – Zachodni i Wschodni, wentylacyjny wydechowy i zjazdowy – Północny I, wentylacyjny wdechowy i zjazdowy – Północny II oraz szyb materiałowy, wydobywczo-pomocniczy z 1902 roku – Christian Kraft, który później nazwano szybem Krystyn. Obecnie istniejąca na tym miejscu wieża wyciągowa z 1975 roku, podobnie jak pierwotna posiada konstrukcję stalową, kratową, jednozastrzałową, a trzon wieży wieńczy głowica na której znajdują się podpory kół linowych. Wysokość nadszybia wynosi 40m. Zlokalizowany na terenie kopalni budynek maszynowni pierwotnie mieścił w sobie maszynę parową, którą zastąpiono elektryczną w 1925 roku. Obiekt jest ceglanym budynkiem halowym, jednonawowym, a elewacje zdobią ceglane dekoracje, fryz arkadowy oraz zwieńczone łukowo okna i drzwi.

Po wojnie kopalnię włączono w Chorzowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, a od 1957 roku weszła w skład Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Zakład w 1975 roku przyłączono do kopalni Siemianowice. Ze względu na zły stan techniczny obiektów oraz kończące się zasoby węgla w 1989 roku podjęto decyzję o likwidacji kopalni, a ostatni wózek z węglem wyjechał w sierpniu 1994 roku. W 2000 roku ogłoszono konkurs urbanistyczno-architektoniczny dotyczący zagospodarowania terenu dawnej kopalni Michał.  Na podstawie wyników konkursu w 2007 roku opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Na miejscu dawnej kopalni – w wyremontowanej wieży Krystyn oraz odbudowanej maszynowni otwarto Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa. 


Fotografie wykonano: maj 2017

Wpisy pokrewne:
Festiwal Fotografii Industrialnej 2017

Źródła:
Siemianowicki rocznik muzealny, Siemianowice Śląskie 2007
siemck.pl, Park Tradycji, [dostęp: 06.06.2017]
siemianowiceslaskie.naszemiasto.pl, Michał kiedyś był ważnym miejscem pracy, dziś staje się Parkiem Tradycji, [dostęp: 06.06.2017]
wikipedia.org, Kopalnia Węgla Kamiennego Michał, [dostęp: 06.06.2017]

DSC_5934__A

DSC_5918__A

DSC_5925__A

DSC_5933__A

DSC_5920__A

DSC_5914__A