Berlin – Shedhalle Funkhaus

Berlin - Shedhalle Funkhaus, Monom

Shedhalle w Berlinie to hala zlokalizowana na terenie dawnej rozgłośni radiowej NRD – Rundfunk der DDR. Obecnie zaadaptowana na przestrzenie eventowe oraz klub muzyczny Monom z systemem 4DSOUND. Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu, szedowemu dachowi.


Fotografie wykonano: luty 2019

Berlin - Shedhalle Funkhaus, Monom

Berlin - Shedhalle Funkhaus, Monom

Berlin - Shedhalle Funkhaus, Monom

Berlin - Shedhalle Funkhaus, Monom

Berlin - Shedhalle Funkhaus, Monom

Berlin - Shedhalle Funkhaus, Monom

Berlin - Shedhalle Funkhaus, Monom

Berlin - Shedhalle Funkhaus, Monom

Berlin - Shedhalle Funkhaus, Monom

Berlin - Shedhalle Funkhaus, Monom