Oslo – DOGA

OSLO_DOGA

Dawna stacja transformatorowa służy obecnie jako siedziba Norweskiego Centrum Designu i Architektury. Zlokalizowana – jak większość obiektów industrialnych w Oslo – nad rzeką Akerselvą.

DoGA – czyli Norweskie Centrum Designu i Architektury (nov. Design og arkitektur Norge) zostało założone przez krajową instytucję Norsk Form oraz fundację Norsk Designråd jako miejsce spotkań wokół tematów dotyczących architektury i projektowania. Jako siedzibę organizacji wybrano starą stację transformatorową, która została przekształcona według projektu biura architektonicznego Jensen&Sodvin Arkitekter AS. Stacja pierwotnie zasilała tramwaje oraz oświetlenie zewnętrzne na terenie Oslo. Najstarszym budynkiem jest maszynownia, zbudowana w latach 1898-1900. Nowsza część została wzniesiona w roku 1948 w stylu modernistycznym. Prace nad projektowaniem oraz budową trwały około 15 miesięcy – od 2003 do 2005 roku.  Obecnie budynek służy jako przestrzeń ekspozycyjna oraz konferencyjna. Oprócz siedziby DoGA, znajdują się tam także biura, powierzchnie handlowe oraz apartamenty. Adaptacja dawnej transformatorowni została nagrodzona w konkursach Statens Byggeskikkpris w 2006 roku, Cityprisen w 2007 oraz Olavsrosa w 2008.


Fotografie wykonano: maj 2018

Źródła:
archdaily.com, DogA / Jensen & Skodvin Architects [dostęp: 03.10.2018]
architecture-exhibitions.com, DogA – The Norwegian Centre for Design and Architecture Oslo [dostęp: 03.10.2018]
doga.no, The DOGA building [dostęp: 03.10.2018]
jsa.no, The Norwegian Design and Architecture centre [dostęp: 03.10.2018]
wikipedia.org, Design og arkitektur Norge [dostęp: 03.10.2018]

OSLO_DOGA

OSLO_DOGA

OSLO_DOGA